Welkom bij de Trije Doarpen Skoalle


Sinds juni 2012 een gecertificeerde drietalige school. 

  

                               


De Trije Doarpenskoalle is de enige basisschool in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. Het is een openbare school, die ongeveer 125 leerlingen telt.
De school is een streekschool.
Voor kinderen van buiten Reduzum rijdt er een schoolbus.

 

Vanaf januari 2015 werken wij op school met het continurooster. Dat houdt in dat alle groepen iedere dag dezelfde uren naar school gaan en tussen de middag op school blijven en in eigen groep lunchen. 

 

Lestijden:  8.15 - 14.00 uur
Van  8.15-11.45 uur  (met van 10.00-10.15 pauze)

Van 11.45- 12.30 uur lunch (In de groep, met de eigen leerkracht wordt er gegeten en daarna buiten gespeeld)

Van 12.30- 14.00 uur

 

Alle overige informatie over de school kunt u via het keuzemenu links op uw scherm vinden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur, leerkrachten of ouderraadsleden.

  

De Trije Doarpenskoalle 
Master Gorterstrjitte 9
9008 TB Reduzum 
tel.nr. 0566-602100
directeur: Mw. Janet Veld
e-mail:
directie.trijedoarpenskoalle
@proloog.nl
 
 
  

Volg ons ook op twitter @TDoarpenskoalle

Word vriend van onze Facebookpagina

Twitter berichten

De springplank naar de toekomst . . .

De basisschool is de eerste etappe in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor de toekomst van een kind. De openbare (speciale) basisscholen in de gemeente Leeuwarden hebben zich als doel gesteld deze eerste etappe tot een succes te maken. Om dit doel te bereiken, hebben de openbare (speciale) basis-scholen in de gemeente Leeuwarden hun krachten gebundeld in de organisatie PROLOOG. (Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden)